آزمون هوش (CPM & SPM):

ارزیابی غیرکلامی هوش عمومی بر پایه استدلال منطقی و تفکرِ آموزشی

آزمون COG:
بررسی مولفه‌های شناختی و ذهنی نظیر سرعت واکنش، دقت انتخابی، توجه و تمرکز

آزمون GESTA:
ارزیابی تفکر تحلیلی

ازمون N-back:
بررسی حافظه کاری

ازمون HKSD:
بررسی حس کارآمدی، انعطاف‌پذیری روانی، قدرت سازگاری محیطی، انگیزه پیشرفت و فعالیت، مسائل تحصیلی، مهارت در تصمیم‌گیری انفرادی، تفکر منطقی