آکادمی مستانه رنجبر

کارگاه تله های زندگی و خطاهای‌شناختی
کارگاه آموزش مهارت های زندگی
کارگاه غنی سازی روابط زوجین
کارگاه تنظیم هیجانات
کارگاه کنترل خشم و پرخاشگری
کارگاه تحلیل رفتار متقابل
کارگاه تخصصی اسکیماتراپی (طرحواره درمانی)
کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)
کارگاه سکس تراپی
کارگاه ریشه یابی طلاق
کارگاه مدیریت و کاهش استرس و اضطراب
کارگاه ارتقا عزت نفس و اعتماد به نفس
کارگاه مهارت‌های ارتباطی
کارگاه مهارت‌های فرزندپروری
کارگاه دارو شناسی روانپزشکی
کارگاه سواد عاطفی
کارگاه جراتمندی

دوره های تخصصی نوروتراپی
دوره های تخصصی تربیت درمانگر

به زودی……….