رزرو وقت

Loading...

ملاحضات:

۱.پرداخت ۵۰٪ حق ویزیت حضوری به جهت تثبیت نوبت و زایل نشدن حق دیگران
۲.لغو نوبت فعلی و ثبت نوبت بعدی تنها با هماهنگی کلینیک امکان پذیر می‌باشد و پس از اخذ نوبت امکان عودت وجه میسر نمی‌باشد.