زوج درمانی

 

 

مشاوره پیش از ازدواج
تامین نیازهای اساسی برای رابطه جنسی و عشق و احساس
گسترش تمایلات جنسی مناسب
آموزش نزدیکی فیزیکی
فرزند آوری
مسائل مربوط به سلامت و بهداشت
حل و بهبود اختلافات میان زوجین
کمک به تصمیم‌گیری درست و منطقی برای ادامه رابطه