نوروفیدبک

از این روش می‌توان به منظور بهبود اختلالاتی چون بیش‌فعالی/کمبود توجه (ADHD/ADD)، ناتوانی‌های یادگیری (learning disability)، صرع (epilepsy)، هراس و اختلالات اضطرابی (anxiety)، اختلالات مربوط به سوء مصرف مواد، افسردگی، مدیریت استرس (stress management)، میگرن، سندرم تورت (torre syndrome) و اختلالات خواب (sleep disorders) استفاده کرد
بهبود حافظه
کاهش کج‌خلقی
متعادل کردن منتقد درون
بهبود مدیریت درون و واکنش‌های هیجانی
توانایی تغییر آسان توجه از کاری به کار دیگر
افزایش انگیزه
افزایش خودشکوفایی
افزایش حس حمایت از خود
تنظیم توجه، افزایش تمرکز، متعادل کردن گوش بزنگی/ برانگیختگی
مدیریت استرس، کاهش تنش
توانایی کنار آمدن با کار زیاد، ذخیره انرژی و به دور ماندن از خستگی یا فرسودگی شغلی
افزایش خلاقیت
بهبود تصمیم‌گیری و کاهش خطا
بازیابی سریع آرامش درونی در شرایط استرس‌زا
افزایش آگاهی
کاهش اضطراب
یادگیری سریع
تقویت مهارت‌های ارتباطی