چارت سازمانی

هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره کلینیک روانشناسی آوید

رامین امهار

بازرس موسسه همیار رسان آوید

محمد رنجبر

مدیر اجرایی موسسه همیار رسان آوید

مستانه رنجبر

رئیس هیئت مدیره موسسه همیار رسان آوید

هادی عبادزاده حدادی‌ها

مدیر عامل موسسه همیار رسان آوید

درمانگران

تیم روانشناسان کلینیک آوید

جان کایر

متخصص اطفال

زهره فیروزی

مدیر دپارتمان روانسنجی

فرزانه بابایی

عضو هیئت مدیره و مدیر دپارتمان مشاوره فردی

مستانه رنجبر

رئیس هیئت مدیره موسسه همیار رسان آوید

دپارتمان نوروتراپی

تیم دپارتمان نوروتراپی

دنی استروگر

متخصص اطفال

محدثه باشتنی

مدیر دپارتمان نوروتراپی

دپارتمان مارکتینگ

تیم دپارتمان مارکتینگ

اشکان آریان

گرافیست و تدوین‌گر

زهرا ذوالفقاری

مدیر دپارتمان مارکتینگ

درمورد یک دوره پزشکی متوقف شده است؟

کتابخانه بهداشتی A-Z خود را چک کنید!