QEEG (نقشه مغزی)

ارزیابی تأثیر داروها بر روند بیماری و پیش‌بینی پاسخ فرد به دارو
بررسی خطر آسیب‌های مغزی مانند ضربه، تشنج، خونریزی مغزی و…
ارزیابی تغییرات روانی فرد در حالت کم‌کاری و پرکاری مغز
بررسی مغز بیمار و پیدا کردن نقاط مورد نظر قبل از انجام جراحی مغز
تشخیص زودهنگام اختلالات کارکردی مغز مانند: اختلال یادگیری، اختلالات اضطرابی (فوبیا، پانیک، اضطراب منتشر، …)، اختلالات خلقی (افسردگی، دوقطبی)، بیش‌فعالی و نقص توجه، اختلالات خواب (بی‌خوابی، پرخوابی، کابوس شبانه، راه‌رفتن و حرف‌زدن در خواب، حمله خواب، سندروم پای بی‌قرار)، صرع، وسواس، سکته مغزی و سوءمصرف مواد مخدر